نمایش دادن همه 6 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح عروسی پاپ- کد NF2103

9,348,000 تومان
تعداد گره

1280

تعداد لای (رج)

860

تعداد رنگ

145

تعداد رنگ ابریشم

14

ارتفاع ( سانتی متر)

179

عرض ( سانتی متر)

120

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح درخت و رودخانه – کد NV701

1,848,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

352

تعداد رنگ

71

تعداد رنگ ابریشم

8

عرض ( سانتی متر)

70

ارتفاع ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرانسوی آغوش یار- کد NF2101

1,905,000 تومان
تعداد گره

501

تعداد لای (رج)

363

تعداد رنگ

106

تعداد رنگ ابریشم

7

عرض ( سانتی متر)

70

ارتفاع ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل و گلدان- کد NG1401

2,665,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

439

تعداد رنگ

98

تعداد رنگ ابریشم

10

عرض ( سانتی متر)

84

ارتفاع ( سانتی متر)

61

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح وان یکاد جدید- کد NM002

3,254,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

460

تعداد رنگ

39

تعداد رنگ ابریشم

3

عرض ( سانتی متر)

98

ارتفاع ( سانتی متر)

64

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح وان یکاد – کد NR001

1,297,000 تومان
تعداد گره

430

تعداد لای (رج)

270

تعداد رنگ

48

تعداد رنگ ابریشم

4

عرض ( سانتی متر)

60

ارتفاع ( سانتی متر)

37

رجشمار

50