نمایش 21–40 از 40 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب و گربه ملوس – کد NH3525

2,582,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

461

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

64

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه کامپیوتری تابلو فرش طرح اسب – کد NH3519

1,399,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

446

تعداد رنگ

61

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

62

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

سفارش نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب کنار دریا – کد NH3518

1,973,000 تومان
تعداد گره

370

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

62

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

51

رجشمار

50

سفارش نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب جوان – کد NH3517

1,816,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

499

تعداد رنگ

57

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب های سفید و سیاه – کد NH3515

1,579,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

58

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش حیوانات طرح گروه اسب – کد NH3514

3,194,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

525

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه بافت تابلو فرش اسب در چمنزار- کد NH3522

1,677,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

96

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح سوار کاری – کد NC6321

3,160,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

680

تعداد رنگ

139

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

95

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش دستبافت اسب سفید- کد NH3521

3,250,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

56

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح سه اسب سفید- کد NH3513

1,802,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

344

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

خرید اینترنتی نخ و نقشه طرح اسب های سریع – کد NH3511

1,744,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

361

تعداد رنگ

92

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب های تیزپا – کد NH3510

4,037,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

604

تعداد رنگ

158

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب سفید – کد NH3509

1,412,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

61

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب سفید – کد NH3508

2,231,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

43

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلوفرش طرح کله اسب – کد NH3507

2,206,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

103

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب های دونده-کدNH3505

1,813,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

375

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

52

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب سفید- کد NH3502

2,399,000 تومان
تعداد گره

445

تعداد لای (رج)

578

تعداد رنگ

90

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

80

عرض ( سانتی متر)

62

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ناپلئون- کد NT4201

2,153,000 تومان
تعداد گره

430

تعداد لای (رج)

518

تعداد رنگ

18

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و اسب- کد NC6309

2,021,000 تومان
تعداد گره

409

تعداد لای (رج)

512

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

2

عرض ( سانتی متر)

57

ارتفاع ( سانتی متر)

71

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب قهوه ای- کد NH3501

2,304,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

590

تعداد رنگ

59

عرض ( سانتی متر)

58

ارتفاع ( سانتی متر)

82

رجشمار

50