مشاهده همه 5 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تحت جمشید – کد NP4926

2,929,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

710

تعداد رنگ

70

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

99

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس سربازان هخامنشی – کد NT4236

2,141,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

381

تعداد رنگ

20

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مقبره کوروش – کد NP4921

1,619,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

380

تعداد رنگ

31

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح سلاطین – کد NP4903

13,157,000 تومان
تعداد گره

1174

تعداد لای (رج)

1558

تعداد رنگ

142

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

218

عرض ( سانتی متر)

164

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر کنار پرده- کد NC6304

1,906,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

560

تعداد رنگ

97

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

78

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50