نمایش 1–20 از 61 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5673

7,230,000 تومان
تعداد گره

732

تعداد لای (رج)

1010

تعداد رنگ

83

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

141

عرض ( سانتی متر)

102

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5670

3,358,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

648

تعداد رنگ

115

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

90

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش استاد فرشچیان – کد NM5669

3,440,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

663

تعداد رنگ

121

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

92

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آزمون سخت (رمی جمرات) – کد NM5668

5,252,000 تومان
تعداد گره

599

تعداد لای (رج)

850

تعداد رنگ

39

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

119

عرض ( سانتی متر)

83

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح یوسف و زلیخا – کد NM5667

11,276,000 تومان
تعداد گره

1000

تعداد لای (رج)

1184

تعداد رنگ

118

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

165

عرض ( سانتی متر)

140

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور گرمای عشق – کد NM5666

5,005,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

579

تعداد رنگ

120

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح غدیر خم – کد NM5664

4,719,000 تومان
تعداد گره

548

تعداد لای (رج)

796

تعداد رنگ

99

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

111

عرض ( سانتی متر)

76

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید استاد فرشچیان – کد NM5663

3,284,000 تومان
تعداد گره

650

تعداد لای (رج)

433

تعداد رنگ

124

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

91

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور حضرت یوسف (ع) – کد NM5662

5,327,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

860

تعداد رنگ

81

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

120

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور شکوفه های صبحگاهی – کد NM5661

7,372,000 تومان
تعداد گره

715

تعداد لای (رج)

1084

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

151

عرض ( سانتی متر)

100

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید فرشچیان – کد NM5661

3,631,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

630

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

88

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تبریز طرح مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5660

4,116,000 تومان
تعداد گره

695

تعداد لای (رج)

545

تعداد رنگ

139

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

97

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور طرح ضامن آهو ❤ – کد NM5659

3,031,000 تومان
تعداد گره

430

تعداد لای (رج)

612

تعداد رنگ

155

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

85

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور گلبانگ فرشچیان – کد NM5658

3,910,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه مینیاتوری تبریز طرح رقص – کد NM5656

4,905,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

821

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

114

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه مینیاتوری تبریز اثر استاد فرشچیان – کد NM5655

4,692,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

780

تعداد رنگ

119

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

109

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور رایحه – کد NM5654

2,390,000 تومان
تعداد گره

361

تعداد لای (رج)

525

تعداد رنگ

57

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید استاد فرشچیان – کد NM5653

2,437,000 تومان
تعداد گره

370

تعداد لای (رج)

524

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

51

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح مینیاتور وساطت – کد NM5652

3,952,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

730

تعداد رنگ

64

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

102

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور ماه و ستاره – کد NM5651

3,836,000 تومان
تعداد گره

458

تعداد لای (رج)

726

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

101

عرض ( سانتی متر)

64

رجشمار

50