نمایش 1–20 از 56 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور گرمای عشق – کد NM5666

4,300,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

579

تعداد رنگ

120

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح غدیر خم – کد NM5664

4,055,000 تومان
تعداد گره

548

تعداد لای (رج)

796

تعداد رنگ

99

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

111

عرض ( سانتی متر)

76

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید استاد فرشچیان – کد NM5663

2,782,000 تومان
تعداد گره

650

تعداد لای (رج)

433

تعداد رنگ

124

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

91

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور حضرت یوسف (ع) – کد NM5662

4,259,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

860

تعداد رنگ

81

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

120

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور شکوفه های صبحگاهی – کد NM5661

5,806,000 تومان
تعداد گره

715

تعداد لای (رج)

1084

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

151

عرض ( سانتی متر)

100

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید فرشچیان – کد NM5661

3,077,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

630

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

88

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تبریز طرح مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5660

3,537,000 تومان
تعداد گره

695

تعداد لای (رج)

545

تعداد رنگ

139

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

97

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور طرح ضامن آهو ❤ – کد NM5659

2,568,000 تومان
تعداد گره

430

تعداد لای (رج)

612

تعداد رنگ

155

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

85

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور گلبانگ فرشچیان – کد NM5658

3,359,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه مینیاتوری تبریز طرح رقص – کد NM5656

4,214,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

821

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

114

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه مینیاتوری تبریز اثر استاد فرشچیان – کد NM5655

4,031,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

780

تعداد رنگ

119

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

109

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور رایحه – کد NM5654

1,929,000 تومان
تعداد گره

361

تعداد لای (رج)

525

تعداد رنگ

57

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید استاد فرشچیان – کد NM5653

1,967,000 تومان
تعداد گره

370

تعداد لای (رج)

524

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

51

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح مینیاتور وساطت – کد NM5652

3,396,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

730

تعداد رنگ

64

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

102

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور ماه و ستاره – کد NM5651

3,250,000 تومان
تعداد گره

458

تعداد لای (رج)

726

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

101

عرض ( سانتی متر)

64

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور دختر و آهو – کد NM5617

900,000 تومان
تعداد گره

200

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

120

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

28

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور رقص زندگی – کد NM5615

3,378,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5650

4,075,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

545

تعداد رنگ

160

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور محمود فرشچیان – کد NM5649

4,075,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

545

تعداد رنگ

145

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دایره هستی جدید – کد NM5648

3,914,000 تومان
تعداد گره

780

تعداد لای (رج)

537

تعداد رنگ

96

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

109

رجشمار

50