مشاهده همه 9 نتیجه

تابلو فرش دستباف تبریز طرح تاب بازی – کد TF2109

35,000,000 تومان
ابعاد بدون قاب

150 در 100 سانتی متر

رجشمار تقریبی

50

جنس تار (چله)

ابریشم

جنس بافت

نخ مرینوس و ابریشم

محل بافت

تبریز

نوع بافت

دستباف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح مجلس نوازندگی – کد TF2108

32,000,000 تومان
ابعاد بدون قاب

145 در 95 سانتی متر

رجشمار تقریبی

50

جنس تار (چله)

ابریشم

جنس بافت

نخ مرینوس و ابریشم

محل بافت

تبریز

نوع بافت

دستباف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح پیانو زن – کد TF2107

34,500,000 تومان
ابعاد بدون قاب

158 در 100 سانتی متر

رجشمار تقریبی

50

جنس تار (چله)

ابریشم

جنس بافت

نخ مرینوس و ابریشم

محل بافت

تبریز

نوع بافت

دستباف

تابلو فرش دستباف تاجگذاری حضرت سلیمان و ملکه صبا – کد TF2106

33,000,000 تومان
ابعاد بدون قاب

180 در 120 سانتی متر

رجشمار تقریبی

50

جنس تار (چله)

ابریشم

جنس بافت

نخ مرینوس و ابریشم

محل بافت

تبریز

نوع بافت

دستباف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح بدرقه عروس – کد TF2105

33,000,000 تومان
ابعاد بدون قاب

170 در 110 سانتی متر

رجشمار تقریبی

50

جنس تار (چله)

ابریشم

جنس بافت

نخ مرینوس و ابریشم

محل بافت

تبریز

نوع بافت

دستباف

تابلو فرش تبریز طرح تولد نوزاد – کد TF2104

32,000,000 تومان
ابعاد بدون قاب

145 در 95 سانتی متر

رجشمار تقریبی

50

جنس تار (چله)

ابریشم

جنس بافت

نخ مرینوس و ابریشم

محل بافت

تبریز

نوع بافت

دستباف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح شاعر جوان – کد TF2103

7,500,000 تومان
ابعاد بدون قاب

96 در 67 سانتی متر

رجشمار تقریبی

50

جنس تار (چله)

ابریشم

جنس بافت

نخ مرینوس و ابریشم

محل بافت

تبریز

نوع بافت

دستباف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح مجلس شادی – کد TF2102

19,500,000 تومان
ابعاد بدون قاب

125 در 85 سانتی متر

رجشمار تقریبی

50

جنس تار (چله)

ابریشم

جنس بافت

نخ مرینوس و ابریشم

محل بافت

تبریز

نوع بافت

دستباف

تابلو فرش دستباف طرح قایق سواری در ونیز – کد TF2101

37,000,000 تومان
ابعاد بدون قاب

125 در 90 سانتی متر

رجشمار

50

جنس تار (چله)

ابریشم

جنس بافت

نخ و ابریشم

محل بافت

تبریز

نوع بافت

دستباف