نمایش 1–20 از 23 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا جدید – کد NP4923

1,730,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

540

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مقبره کوروش – کد NP4921

1,530,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

380

تعداد رنگ

31

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح ماندانا – کد NP4921

1,973,000 تومان
تعداد گره

430

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ماندانا – کد NP4920

1,929,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

428

تعداد رنگ

107

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

59

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بازار سنتی – کد NP4919

3,512,000 تومان
تعداد گره

809

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

90

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

80

عرض ( سانتی متر)

113

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح جام هخامنشی – کد NP4918

673,000 تومان
تعداد گره

236

تعداد لای (رج)

318

تعداد رنگ

40

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

33

رجشمار

50

خرید اینترنتی نخ و نقشه تابلو فرش تندیس هخامنشی – کد NP4917

1,758,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

16

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوروش و ماندانا- کد NP4916

1,503,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

345

تعداد رنگ

66

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه بافت تابلو فرش طرح پادشاهان ایران- کد NP4915

6,409,000 تومان
تعداد گره

1200

تعداد لای (رج)

800

تعداد رنگ

92

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

112

عرض ( سانتی متر)

168

رجشمار

50

نخ و نقشه بافت تابلو فرش طرح دو خواهر – کد NP4914

1,886,000 تومان
تعداد گره

424

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

121

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

59

رجشمار

50

قیمت نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا و کوروش – کد NP4913

1,851,000 تومان
تعداد گره

410

تعداد لای (رج)

571

تعداد رنگ

112

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

80

عرض ( سانتی متر)

57

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح سلاطین ایران – کد NP4912

4,948,000 تومان
تعداد گره

720

تعداد لای (رج)

1037

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

145

عرض ( سانتی متر)

100

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح سفال فروشی – کد NP4911

2,116,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

446

تعداد رنگ

117

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

62

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح پاسارگاد – کد NP4910

1,405,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

24

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

خرید اینترنتی نخ و نقشه تابلو فرش طرح شکارگاه – کد NP4909

7,312,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

1380

تعداد رنگ

38

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

193

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوروش و ماندانا – کد NP4908

2,756,000 تومان
تعداد گره

713

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

142

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

100

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح میز پارسی- کد NP4907

1,193,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح تخت جمشید – کد NP4906

2,781,000 تومان
تعداد گره

840

تعداد لای (رج)

430

تعداد رنگ

22

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

117

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلوفرش طرح سرزمین پارس – کد NP4905

1,114,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

خرید اینترنتی نخ و نقشه فرش و قالیچه نفیس- کد NP4904

5,872,000 تومان
تعداد گره

770

تعداد لای (رج)

1150

تعداد رنگ

87

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

161

عرض ( سانتی متر)

107

رجشمار

50