نمایش 1–20 از 1012 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش منظره شهر ونیز – کد NV866

3,860,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

110

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش نمای زیبای کلبه و رودخانه – کد NV865

1,500,000 تومان
تعداد گره

445

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

62

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره کوثر – کد NR106

2,300,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مصباح الهدی – کد NR105

6,200,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

1020

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

142

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رقص عربی – کد NF2274

5,540,000 تومان
تعداد گره

1000

تعداد لای (رج)

620

تعداد رنگ

100

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

86

عرض ( سانتی متر)

140

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان روی میز عمودی – کد NG1544

1,250,000 تومان
تعداد گره

220

تعداد لای (رج)

399

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

55

عرض ( سانتی متر)

30

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بانوی شرقی – کد NC6390

3,850,000 تومان
تعداد گره

594

تعداد لای (رج)

671

تعداد رنگ

148

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

93

عرض ( سانتی متر)

83

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سبد زیبای گل ها – کد NG1543

1,790,000 تومان
تعداد گره

494

تعداد لای (رج)

325

تعداد رنگ

96

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

45

عرض ( سانتی متر)

69

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گلدان چوبی بابونه – کد NG1542

1,910,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

490

تعداد رنگ

157

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مهر مادرانه – کد NC6388

2,500,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

399

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

55

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ارمغان یار – کد NC6387

2,450,000 تومان
تعداد گره

440

تعداد لای (رج)

530

تعداد رنگ

111

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

74

عرض ( سانتی متر)

61

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بدرقه کالسکه سوار – کد NF2272

1,830,000 تومان
تعداد گره

521

تعداد لای (رج)

315

تعداد رنگ

113

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سلاطین ایران جدید – کد NP4936

17,260,000 تومان
تعداد گره

1252

تعداد لای (رج)

1628

تعداد رنگ

142

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

227

عرض ( سانتی متر)

175

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کعبه و مسجد النبی – کد NR104

3,620,000 تومان
تعداد گره

750

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

81

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

105

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تاجگذاری حضرت سلیمان و ملکه سبا – کد NF2271

7,600,000 تومان
تعداد گره

1280

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

170

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

179

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه دایره زیبا – کد NZ2872

4,480,000 تومان
تعداد گره

709

تعداد لای (رج)

716

تعداد رنگ

20

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

99

عرض ( سانتی متر)

100

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره رویایی پاییزی – کد NV864

3,180,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گلدان زیبای روی میز – کد NG1541

1,350,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

290

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

40

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش جام گل های رز – کد NG1540

1,300,000 تومان
تعداد گره

280

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

80

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

39

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان فیروزه ای – کد NG1539

1,340,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

83

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50