نمایش 1–20 از 821 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش معجزه حضرت موسی – کد NF2243

3,880,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

175

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره روستایی – کد NF2242

2,870,000 تومان
تعداد گره

738

تعداد لای (رج)

485

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

103

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر شرقی – کد NC6371

1,510,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

494

تعداد رنگ

84

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه با طرح اصیل ایرانی – کد NZ2860

27,400,000 تومان
تعداد گره

1601

تعداد لای (رج)

2380

تعداد رنگ

55

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

333

عرض ( سانتی متر)

224

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل و گلدان قندانی – کد NG1512

1,730,000 تومان
تعداد گره

390

تعداد لای (رج)

520

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

72

عرض ( سانتی متر)

54

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید فرشچیان – کد NM5661

2,600,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

630

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

88

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد زیبا – کد NR090

1,490,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

281

تعداد رنگ

36

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش حضرت ابوالفضل العباس ❤ – کد NR089

1,940,000 تومان
تعداد گره

385

تعداد لای (رج)

592

تعداد رنگ

131

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

82

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دلربای کلبه ها – کد NV837

2,020,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبای کلبه و برکه – کد NV836

2,030,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

71

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خیال انگیز روستا – کد NV835

2,050,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

434

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ پاییز – کد NV834

2,270,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

56

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آب خوری اسب ها – کد NH3558

1,990,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

389

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

54

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل و انگور – کد NG1511

1,530,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل ها با تنگ بولورین – کد NG1510

1,590,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

358

تعداد رنگ

86

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اصالت کوروش و ماندانا – کد NF2239

2,840,000 تومان
تعداد گره

688

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

125

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

96

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کلبه با منظره بینظیر – کد NV833

2,090,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

90

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبای ونیز – کد NV832

1,810,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

370

تعداد رنگ

81

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

51

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل های مینیاتوری – کد NG1509

1,550,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز ریخته – کد NG1508

900,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

270

تعداد رنگ

71

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

37

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50