نمایش 1–20 از 1170 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور فرشچیان – کد NM5675

7,080,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

936

تعداد رنگ

197

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

131

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ در خزان – کد NV906

5,250,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

540

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش ملکه در قصر – کد NF2300

4,230,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه طرح قالیچه سالاری – کد NZ2881

8,430,000 تومان
تعداد گره

750

تعداد لای (رج)

1124

تعداد رنگ

40

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

157

عرض ( سانتی متر)

105

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حضرت علی (ع) ♥ – کد NR117

4,070,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

714

تعداد رنگ

20

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

99

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و کبوتر – کد NC6409

2,930,000 تومان
تعداد گره

403

تعداد لای (رج)

599

تعداد رنگ

28

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

83

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سوره توحید – کد NR116

2,952,000 تومان
تعداد گره

670

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

52

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

93

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و گرگ – کد NC6408

1,660,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

59

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خانه رویایی – کد NV905

3,980,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

470

تعداد رنگ

75

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره رودخانه و کلبه ها – کد NV904

2,540,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

80

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و گرگ – کد NC6407

5,030,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

735

تعداد رنگ

27

ارتفاع ( سانتی متر)

102

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره شهر پاریس – کد NV903

2,651,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

365

تعداد رنگ

104

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

51

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره شهر و دریاچه – کد NV902

3,831,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

452

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خانه و رود – کد NV901

1,772,000 تومان
تعداد گره

410

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

57

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره روستای شمالی – کد NV900

4,476,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

490

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تندیس عشق – کد NT4244

2,746,000 تومان
تعداد گره

495

تعداد لای (رج)

418

تعداد رنگ

19

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

69

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گردش عصرانه – کد NF2299

3,189,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

439

تعداد رنگ

104

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

61

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ملکه ببر ها – کد NC6406

3,852,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

530

تعداد رنگ

120

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

74

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گلدان و دسته گل – کد NG1571

1,530,000 تومان
تعداد گره

250

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

83

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

35

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح گل – کد NG1570

1,540,000 تومان
تعداد گره

285

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

39

رجشمار

50