نمایش 1–20 از 628 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس سربازان هخامنشی – کد NT4236

2,050,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

381

تعداد رنگ

20

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا جدید – کد NP4923

1,730,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

540

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید استاد فرشچیان – کد NM5653

1,560,000 تومان
تعداد گره

370

تعداد لای (رج)

524

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

51

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دعای فرج آقا امام زمان – کد NR073

1,750,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلوفرش طرح بسم الله – کد NR072

2,760,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

702

تعداد رنگ

85

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش جنگل سر سبز – کد NV805

1,300,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سی و سه پل اصفهان – کد NV804

990,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

25

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کلبه در غروب – کد NV803

1,940,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

97

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت بینظیر پاییزی – کد NV802

4,300,000 تومان
تعداد گره

950

تعداد لای (رج)

650

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

91

عرض ( سانتی متر)

133

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مسجد النبی – کد NR065

3,512,000 تومان
تعداد گره

834

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

116

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب دونده قهوه ای – کد NH3570

1,870,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

409

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

57

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سه اسب سفید – کد NH3549

1,390,000 تومان
تعداد گره

481

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه دستباف با سایز کوچک – کد NZ2838

1,918,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

37

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه دستباف با طرح مینیاتوری – کد NZ2837

3,018,000 تومان
تعداد گره

529

تعداد لای (رج)

729

تعداد رنگ

79

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

102

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان زیبا – کد NG1477

950,000 تومان
تعداد گره

285

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

40

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح گل های رز – کد NG1462

1,367,000 تومان
تعداد گره

480

تعداد لای (رج)

343

تعداد رنگ

80

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی طرح بسم الله – کد NR063

574,000 تومان
تعداد گره

421

تعداد لای (رج)

150

تعداد رنگ

29

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

21

عرض ( سانتی متر)

59

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی طرح ون یکاد – کد NR064

1,367,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

270

تعداد رنگ

39

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

37

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه بافت تابلوفرش گل های بابونه – کد NG1476

1,480,000 تومان
تعداد گره

530

تعداد لای (رج)

348

تعداد رنگ

103

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل های رز سرخ – کد NG1475

1,920,000 تومان
تعداد گره

431

تعداد لای (رج)

565

تعداد رنگ

118

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50