نمایش 1–20 از 42 نتیجه

نخ و نقشه قالیچه نفیس تبریز – کد NZ2845

7,550,000 تومان
تعداد گره

1227

تعداد لای (رج)

930

تعداد رنگ

48

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

130

عرض ( سانتی متر)

171

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه دستباف با سایز کوچک – کد NZ2838

1,918,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

37

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه دستباف با طرح مینیاتوری – کد NZ2837

3,018,000 تومان
تعداد گره

529

تعداد لای (رج)

729

تعداد رنگ

79

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

102

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه تبریز طرح درخت زندگی – کد NZ2844

4,000,000 تومان
تعداد گره

629

تعداد لای (رج)

910

تعداد رنگ

24

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

127

عرض ( سانتی متر)

88

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه نفیس تبریز – کد NZ2843

3,750,000 تومان
تعداد گره

599

تعداد لای (رج)

899

تعداد رنگ

27

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

125

عرض ( سانتی متر)

83

رجشمار

50

نخ و نقشه فرش درشت بافت تبریز – کد NZ2842

1,092,000 تومان
تعداد گره

291

تعداد لای (رج)

435

تعداد رنگ

10

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

40

رجشمار

50

نخ و نقشه فرش زیرپایی تبریز – کد NZ2841

11,325,000 تومان
تعداد گره

1099

تعداد لای (رج)

1547

تعداد رنگ

36

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

216

عرض ( سانتی متر)

153

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه زیبای تبریز طرح فیروزه – کد NZ2840

3,602,000 تومان
تعداد گره

561

تعداد لای (رج)

875

تعداد رنگ

27

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

122

عرض ( سانتی متر)

78

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه تبریز طرح حاشیه – کد NZ2839

386,000 تومان
تعداد گره

117

تعداد لای (رج)

305

تعداد رنگ

9

ارتفاع ( سانتی متر)

43

عرض ( سانتی متر)

17

رجشمار

50

نخ و نقشه فرش قالیچه طرح گلدان زندگی – کد NZ2836

3,820,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

900

تعداد رنگ

24

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

126

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه زیرپایی دستباف – کد NZ2835

3,766,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

900

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

126

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه زیرپایی طرح جدید – کد NZ2834

4,137,000 تومان
تعداد گره

626

تعداد لای (رج)

946

تعداد رنگ

9

ارتفاع ( سانتی متر)

132

عرض ( سانتی متر)

87

رجشمار

50

نخ و نقشه فرش طرح زیر پایی ذرع و نیم – کد NZ2833

5,119,000 تومان
تعداد گره

699

تعداد لای (رج)

1049

تعداد رنگ

33

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

146

عرض ( سانتی متر)

97

رجشمار

50

نخ و نقشه فرش طرح قالیچه زیرپایی نفیس – کد NZ2832

6,784,000 تومان
تعداد گره

840

تعداد لای (رج)

1219

تعداد رنگ

32

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

170

عرض ( سانتی متر)

117

رجشمار

50

نخ و نقشه فرش ماهی 3 متری – کد NZ2831

11,545,000 تومان
تعداد گره

1060

تعداد لای (رج)

1634

تعداد رنگ

43

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

228

عرض ( سانتی متر)

148

رجشمار

50

نخ و نقشه فرش طرح سلاطین ایران – کد NZ2830

12,414,000 تومان
تعداد گره

1500

تعداد لای (رج)

1250

تعداد رنگ

71

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

175

عرض ( سانتی متر)

210

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه طرح شکارگاه طولی – کد NZ2829

1,004,000 تومان
تعداد گره

200

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

52

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

28

رجشمار

50

نخ و نقشه فرش سالاری تبریز – کد NZ2828

3,493,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

824

تعداد رنگ

41

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

115

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه زیرپایی گلدان زندگی – کد NZ2827

3,820,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

900

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

126

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شکارگاه – کد NZ2826

3,766,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

900

تعداد رنگ

32

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

126

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50