نمایش 1–20 از 34 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس سربازان هخامنشی – کد NT4236

2,050,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

381

تعداد رنگ

20

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس داریوش هخامنشی – کد NT4234

1,213,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

323

تعداد رنگ

15

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

45

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش ساعت با طرح هخامنشی – کد NT4235

2,236,000 تومان
تعداد گره

413

تعداد لای (رج)

679

تعداد رنگ

59

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

95

عرض ( سانتی متر)

57

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس سربازان هخامنشی – کد NT4233

2,083,000 تومان
تعداد گره

750

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

22

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

105

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس خلقت آدم – کد NT4232

1,908,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

433

تعداد رنگ

19

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح قایق عشق – کد NT4231

1,834,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

380

تعداد رنگ

81

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تندیس تاب بازی – کد NT4230

1,472,000 تومان
تعداد گره

351

تعداد لای (رج)

517

تعداد رنگ

22

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

72

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس آنجل – کد NT4229

1,642,000 تومان
تعداد گره

336

تعداد لای (رج)

614

تعداد رنگ

20

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

85

عرض ( سانتی متر)

47

رجشمار

50

فروش نخ و نقشه تابلو فرش تندیس رهایی – کد NT4228

2,653,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

671

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

93

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس دختر کالسکه سوار- کد NT4227

4,039,000 تومان
تعداد گره

1000

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

140

رجشمار

50

خرید اینترنتی نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر – کد NT4226

1,993,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

21

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس سرباز رومی – کد NT4225

2,005,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

31

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش تندیس پیانو زن – کد NT4224

2,776,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

520

تعداد رنگ

32

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

72

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

مصالح بافت تابلو فرش طرح تندیس قایق عشق – کد NT4223

2,147,000 تومان
تعداد گره

645

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

47

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

90

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح صلیب حضرت عیسی – کد NT4222

1,722,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

611

تعداد رنگ

146

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

85

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس طرح کوروش کبیر – کد NT4221

1,465,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

512

تعداد رنگ

19

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

71

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس طرح چهره دختر – کد NT4220

2,633,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس دختر زیباروی – کد NT4218

2,884,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

739

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

103

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح تخت جمشید – کد NT4216

2,017,000 تومان
تعداد گره

750

تعداد لای (رج)

345

تعداد رنگ

32

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

105

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح مجسمه شام آخر – کد NT4215

3,003,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

499

تعداد رنگ

23

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50