مشاهده همه 13 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی طرح دو آهو – کد NA7015

397,000 تومان
تعداد گره

240

تعداد لای (رج)

170

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

23

عرض ( سانتی متر)

33

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی یا علی مدد ❤ – کد NA7013

254,000 تومان
تعداد گره

120

تعداد لای (رج)

171

تعداد رنگ

24

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

23

عرض ( سانتی متر)

16

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی طرح دختر – کد NA7012

342,000 تومان
تعداد گره

163

تعداد لای (رج)

200

تعداد رنگ

34

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

28

عرض ( سانتی متر)

22

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی گل رز – کد NA7011

298,000 تومان
تعداد گره

149

تعداد لای (رج)

200

تعداد رنگ

24

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

28

عرض ( سانتی متر)

20

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی خانه و آسیاب – کد NA7010

585,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

200

تعداد رنگ

46

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

28

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی منظره کلبه – کد NA7009

541,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

200

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

28

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تمرینی مسجد النبی – کد NA7008

761,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

252

تعداد رنگ

39

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

35

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی گل های لاله – کد NA7007

541,000 تومان
تعداد گره

280

تعداد لای (رج)

200

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

28

عرض ( سانتی متر)

39

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی منظره – کد NA7005

607,000 تومان
تعداد گره

330

تعداد لای (رج)

215

تعداد رنگ

60

ارتفاع ( سانتی متر)

30

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی طرح بسم الله – کد NA7004

458,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

150

تعداد رنگ

25

ارتفاع ( سانتی متر)

21

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سایز کوچک تندیس لیدی – کد NA7003

469,000 تومان
تعداد گره

240

تعداد لای (رج)

170

تعداد رنگ

18

ارتفاع ( سانتی متر)

23

عرض ( سانتی متر)

33

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی مادر و دختر – کد NA7002

468,000 تومان
تعداد گره

170

تعداد لای (رج)

240

تعداد رنگ

36

ارتفاع ( سانتی متر)

33

عرض ( سانتی متر)

23

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه آموزشی طرح سه دختر شاد – کد NA7001

235,000 تومان
تعداد گره

170

تعداد لای (رج)

121

تعداد رنگ

45

ارتفاع ( سانتی متر)

16

عرض ( سانتی متر)

23

رجشمار

50