ووکامرس

دسته بندی محصولات

دسته ای را که می خواهید تبلیغ کنید انتخاب کنید

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کلبه در غروب – کد NV803

1,940,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

97

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت بینظیر پاییزی – کد NV802

4,300,000 تومان
تعداد گره

950

تعداد لای (رج)

650

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

91

عرض ( سانتی متر)

133

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مسجد النبی – کد NR065

3,512,000 تومان
تعداد گره

834

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

116

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب دونده قهوه ای – کد NH3570

1,870,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

409

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

57

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سه اسب سفید – کد NH3549

1,390,000 تومان
تعداد گره

481

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه دستباف با سایز کوچک – کد NZ2838

1,918,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

37

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه قالیچه دستباف با طرح مینیاتوری – کد NZ2837

3,018,000 تومان
تعداد گره

529

تعداد لای (رج)

729

تعداد رنگ

79

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

102

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان زیبا – کد NG1477

950,000 تومان
تعداد گره

285

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

40

رجشمار

50