ووکامرس

دسته بندی محصولات

دسته ای را که می خواهید تبلیغ کنید انتخاب کنید

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور فرشچیان – کد NM5675

7,080,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

936

تعداد رنگ

197

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

131

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ در خزان – کد NV906

5,250,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

540

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش ملکه در قصر – کد NF2300

4,230,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه طرح قالیچه سالاری – کد NZ2881

8,430,000 تومان
تعداد گره

750

تعداد لای (رج)

1124

تعداد رنگ

40

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

157

عرض ( سانتی متر)

105

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حضرت علی (ع) ♥ – کد NR117

4,070,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

714

تعداد رنگ

20

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

99

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و کبوتر – کد NC6409

2,930,000 تومان
تعداد گره

403

تعداد لای (رج)

599

تعداد رنگ

28

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

83

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سوره توحید – کد NR116

2,952,000 تومان
تعداد گره

670

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

52

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

93

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و گرگ – کد NC6408

1,660,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

59

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50