ووکامرس

محصولات اخیر

نمایش آخرین محصولات بر اساس برگه ساز  

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس سربازان هخامنشی – کد NT4236

2,050,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

381

تعداد رنگ

20

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا جدید – کد NP4923

1,730,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

540

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید استاد فرشچیان – کد NM5653

1,560,000 تومان
تعداد گره

370

تعداد لای (رج)

524

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

51

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دعای فرج آقا امام زمان – کد NR073

1,750,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلوفرش طرح بسم الله – کد NR072

2,760,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

702

تعداد رنگ

85

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش جنگل سر سبز – کد NV805

1,300,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سی و سه پل اصفهان – کد NV804

990,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

25

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کلبه در غروب – کد NV803

1,940,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

97

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت بینظیر پاییزی – کد NV802

4,300,000 تومان
تعداد گره

950

تعداد لای (رج)

650

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

91

عرض ( سانتی متر)

133

رجشمار

50