نمایش 1–20 از 90 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسما الله – کد NR111

2,201,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

440

تعداد رنگ

70

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

61

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الذین – کد NR110

1,505,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

278

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

38

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح وان یکاد – کد NR109

2,372,000 تومان
تعداد گره

510

تعداد لای (رج)

371

تعداد رنگ

28

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

51

عرض ( سانتی متر)

71

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دهکده زیبا – کد NV867

4,656,000 تومان
تعداد گره

860

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

120

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش الله نور السماوات – کد NR103

2,730,000 تومان
تعداد گره

330

تعداد لای (رج)

660

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

92

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شمس الشموس – کد NR102

2,730,000 تومان
تعداد گره

330

تعداد لای (رج)

660

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

92

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح وان یکاد الذین – کد NR100

2,857,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الذین جدید – کد NR099

2,727,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش توکلت علی الله – کد NR098

2,888,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

46

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد الذین – کد NR094

3,926,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

501

تعداد رنگ

31

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جدید – کد NR092

2,214,000 تومان
تعداد گره

590

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

82

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الذین جدید – کد NR091

2,259,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

42

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد زیبا – کد NR090

2,193,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

281

تعداد رنگ

36

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد با طرحی زیبا – کد NR087

3,170,000 تومان
تعداد گره

603

تعداد لای (رج)

456

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره کوثر – کد NR086

2,628,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد فیروزه ای – کد NR085

1,913,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

280

تعداد رنگ

49

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی وان یکاد جدید – کد NR084

2,733,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

48

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حضرت موعود – کد NR083

3,924,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

63

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره توحید – کد NR082

2,796,000 تومان
تعداد گره

670

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

93

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد طرح جدید – کد NR081

2,208,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

41

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50