نمایش 21–40 از 71 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مادر و دختر – کد NC6360

2,021,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

551

تعداد رنگ

104

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی طرح دو آهو – کد NA7015

504,000 تومان
تعداد گره

240

تعداد لای (رج)

170

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

23

عرض ( سانتی متر)

33

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سه کودک زیبا – کد NC6359

1,205,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

280

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر گل چین – کد NC6358

1,674,000 تومان
تعداد گره

340

تعداد لای (رج)

471

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

47

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و گربه – کد NC6357

3,160,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

496

تعداد رنگ

21

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر عشایری – کد NC6356

2,180,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

404

تعداد رنگ

108

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دوشیزگان زیباروی – کد NF2191

3,629,000 تومان
تعداد گره

720

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

148

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

100

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش چهره زیبای دختر – کد NC6355

1,635,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

440

تعداد رنگ

141

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

61

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مهربانی دختر – کد NF2186

3,134,000 تومان
تعداد گره

699

تعداد لای (رج)

479

تعداد رنگ

139

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

97

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زیبایی دختر- کد NC6354

2,101,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

70

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوی عاشقی – کد NF2183

3,209,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

195

تعداد رنگ ابریشم

14

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خداحافظی برایان – کد NC6353

3,095,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

827

تعداد رنگ

114

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

115

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی طرح دختر – کد NA7012

434,000 تومان
تعداد گره

163

تعداد لای (رج)

200

تعداد رنگ

34

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

28

عرض ( سانتی متر)

22

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر تنها – کد NC6352

2,954,000 تومان
تعداد گره

460

تعداد لای (رج)

690

تعداد رنگ

147

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

96

عرض ( سانتی متر)

64

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش شب یلدا – کد NC6349

3,250,000 تومان
تعداد گره

499

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

118

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش جلوه یار – کد NC6348

2,838,000 تومان
تعداد گره

460

تعداد لای (رج)

660

تعداد رنگ

143

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

92

عرض ( سانتی متر)

64

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر گلچین – کد NC6347

1,719,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

548

تعداد رنگ

84

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر اهل روستا – کد NC6346

2,502,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

638

تعداد رنگ

119

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

89

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختران سورتمه سوار – کد NF2150

2,244,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

115

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و گربه – کد NC6344

1,704,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

138

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50