نمایش 21–40 از 103 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر ماه – کد NC6394

4,096,000 تومان
تعداد گره

470

تعداد لای (رج)

696

تعداد رنگ

66

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

97

عرض ( سانتی متر)

65

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر گلچین – کد NC6393

3,058,000 تومان
تعداد گره

410

تعداد لای (رج)

596

تعداد رنگ

130

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

83

عرض ( سانتی متر)

57

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زن سرخپوست – کد NC6392

2,604,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

530

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

74

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خداحافظی برایان – کد NC6391

1,912,000 تومان
تعداد گره

250

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

66

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

35

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بانوی شرقی – کد NC6390

4,719,000 تومان
تعداد گره

594

تعداد لای (رج)

671

تعداد رنگ

148

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

93

عرض ( سانتی متر)

83

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مهر مادرانه – کد NC6388

3,257,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

399

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

55

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ارمغان یار – کد NC6387

3,192,000 تومان
تعداد گره

440

تعداد لای (رج)

530

تعداد رنگ

111

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

74

عرض ( سانتی متر)

61

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب سفید – کد NH3565

5,406,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

572

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

80

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر بچه زیبا – کد NC6386

2,335,000 تومان
تعداد گره

335

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرشته کوچک – کد NC6383

4,337,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

141

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گلچین جدید – کد NC6382

4,230,000 تومان
تعداد گره

479

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

144

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کتاب خوانی پدربزرگ – کد NC6381

4,298,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

719

تعداد رنگ

146

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

100

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح دختر ایل – کد NC6380

3,597,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

638

تعداد رنگ

140

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

89

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بازی دخترانه – کد NC6379

2,763,000 تومان
تعداد گره

540

تعداد لای (رج)

375

تعداد رنگ

127

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

52

عرض ( سانتی متر)

75

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تک چهره طرح دختر ایرانی – کد NC6378

4,227,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

674

تعداد رنگ

125

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

94

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر اهل روستا – کد NC6377

3,167,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

111

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح دختر و اسب – کد NC6376

3,167,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

116

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گلچین جدید – کد NC6375

3,555,000 تومان
تعداد گره

616

تعداد لای (رج)

460

تعداد رنگ

113

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

64

عرض ( سانتی متر)

86

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح انتظار دختر – کد NC6373

4,304,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

503

تعداد رنگ

110

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رویای دختر – کد NC6372

3,643,000 تومان
تعداد گره

629

تعداد لای (رج)

463

تعداد رنگ

138

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

64

عرض ( سانتی متر)

88

رجشمار

50