نمایش 1–20 از 123 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش منظره پل و رودخانه جدید – کد NV850

1,740,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رودخانه خاطره ها – کد NV849

2,305,000 تومان
تعداد گره

575

تعداد لای (رج)

416

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

80

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت چشمنواز خانه – کد NV848

2,255,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبا و خانه – کد NV847

1,692,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره چشمنواز آبشار – کد NV840

2,344,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آبشار در طبیعت پاییزی – کد NV839

1,706,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

503

تعداد رنگ

64

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره چشمه در کوچه باغ – کد NV838

3,842,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

75

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دلربای کلبه ها – کد NV837

2,277,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبای کلبه و برکه – کد NV836

2,288,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

71

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خیال انگیز روستا – کد NV835

2,310,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

434

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ پاییز – کد NV834

2,558,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

56

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت زیبای کلبه – کد NV831

1,812,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مسیر پاییزی – کد NV830

3,212,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

384

تعداد رنگ

49

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره برکه و دو کلبه – کد NV829

1,763,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

123

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت رویایی کلبه – کد NV828

2,243,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه بافت تابلو فرش منظره کوچه باغ – کد NV827

3,189,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

429

تعداد رنگ

99

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رودخانه پاییزی – کد NV826

4,067,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

102

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دلنشین خانه – کد NV825

2,045,000 تومان
تعداد گره

565

تعداد لای (رج)

375

تعداد رنگ

59

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

52

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف منظره زمستانی – کد NV824

2,166,000 تومان
تعداد گره

590

تعداد لای (رج)

380

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

82

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره شهر کنار رودخانه – کد NV823

2,460,000 تومان
تعداد گره

630

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

110

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

88

رجشمار

50