نمایش 1–20 از 154 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ در خزان – کد NV906

5,250,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

540

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خانه رویایی – کد NV905

3,980,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

470

تعداد رنگ

75

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره شهر و دریاچه – کد NV902

3,831,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

452

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خانه و رود – کد NV901

1,772,000 تومان
تعداد گره

410

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

57

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره روستای شمالی – کد NV900

4,476,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

490

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبای کلبه و رود – کد NV899

2,368,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

346

تعداد رنگ

43

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کوچه باغ – کد NV898

3,494,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

79

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره رودخانه – کد NV897

2,957,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

373

تعداد رنگ

96

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

52

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره بهاری خانه – کد NV896

2,163,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

64

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کلبه و رودخانه – کد NV895

2,968,000 تومان
تعداد گره

603

تعداد لای (رج)

406

تعداد رنگ

102

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش پلکان سرسبز – کد NV894

2,352,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

496

تعداد رنگ

65

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خانه زیبا – کد NV893

3,273,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

130

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره چشمه و کوچه باغ – کد NV873

2,776,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

90

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره رود و درختان – کد NV872

3,111,000 تومان
تعداد گره

560

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

68

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

78

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دیدنی خانه اعیانی – کد NV871

3,154,000 تومان
تعداد گره

620

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

86

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خانه و رودخانه – کد NV870

1,880,000 تومان
تعداد گره

440

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

65

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

61

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره آبشار در دامنه کوه – کد NV869

2,314,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره پل در پاییز – کد NV868

3,162,000 تومان
تعداد گره

560

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

105

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

78

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش نمای زیبای کلبه و رودخانه – کد NV865

1,819,000 تومان
تعداد گره

445

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

62

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبا پاییزی – کد NV863

5,841,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

87

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50