نمایش 1–20 از 116 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دلربای کلبه ها – کد NV837

2,020,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبای کلبه و برکه – کد NV836

2,030,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

71

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خیال انگیز روستا – کد NV835

2,050,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

434

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ پاییز – کد NV834

2,270,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

56

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت زیبای کلبه – کد NV831

1,510,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مسیر پاییزی – کد NV830

2,850,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

384

تعداد رنگ

49

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره برکه و دو کلبه – کد NV829

1,550,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

123

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت رویایی کلبه – کد NV828

1,990,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه بافت تابلو فرش منظره کوچه باغ – کد NV827

2,830,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

429

تعداد رنگ

99

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رودخانه پاییزی – کد NV826

3,810,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

102

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دلنشین خانه – کد NV825

1,799,000 تومان
تعداد گره

565

تعداد لای (رج)

375

تعداد رنگ

59

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

52

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف منظره زمستانی – کد NV824

1,905,000 تومان
تعداد گره

590

تعداد لای (رج)

380

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

82

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره شهر کنار رودخانه – کد NV823

2,183,000 تومان
تعداد گره

630

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

110

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

88

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش روز های زندگی در دهکده – کد NV822

1,543,000 تومان
تعداد گره

498

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

79

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

69

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح استقبال از درشکه – کد NV821

1,995,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

86

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ پاییزی کوچک – کد NV820

1,545,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

63

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ کوچک – کد NV819

1,046,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

270

تعداد رنگ

45

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

37

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش رودخانه در کوچه باغ – کد NV818

1,683,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

66

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف سه کلبه و رود – کد NV817

1,479,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

333

تعداد رنگ

62

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دهکده در عصر – کد NV816

1,725,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

336

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

47

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50