نمایش 1–20 از 162 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ و نقشه تابلو فرش منظره چشمه و کوچه باغ – کد NV873

2,629,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

90

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره رود و درختان – کد NV872

2,946,000 تومان
تعداد گره

560

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

68

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

78

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دیدنی خانه اعیانی – کد NV871

2,997,000 تومان
تعداد گره

620

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

86

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خانه و رودخانه – کد NV870

1,782,000 تومان
تعداد گره

440

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

65

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

61

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره آبشار در دامنه کوه – کد NV869

2,192,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره پل در پاییز – کد NV868

2,994,000 تومان
تعداد گره

560

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

105

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

78

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره شهر ونیز – کد NV866

4,331,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

110

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش نمای زیبای کلبه و رودخانه – کد NV865

1,725,000 تومان
تعداد گره

445

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

62

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبا پاییزی – کد NV863

5,570,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

87

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ دل انگیز – کد NV862

5,328,000 تومان
تعداد گره

899

تعداد لای (رج)

575

تعداد رنگ

120

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

80

عرض ( سانتی متر)

125

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبای آبشار – کد NV861

3,624,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

70

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش حیاط خانه قدیمی – کد NV860

1,580,000 تومان
تعداد گره

422

تعداد لای (رج)

292

تعداد رنگ

118

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

40

عرض ( سانتی متر)

59

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش چشمه ای در کوچه باغ – کد NV859

2,597,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

91

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش پاییز در کوچه باغ – کد NV858

2,833,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ رویایی – کد NV857

2,821,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

53

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ پاییزی جدید – کد NV856

3,895,000 تومان
تعداد گره

720

تعداد لای (رج)

469

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

100

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ بهاری جدید – کد NV855

5,003,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

540

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مسیر پاییزی – کد NV853

4,411,000 تومان
تعداد گره

850

تعداد لای (رج)

480

تعداد رنگ

68

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

119

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره شهر ونیز – کد NV852

2,571,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خانه و رود جدید – کد NV851

5,024,000 تومان
تعداد گره

920

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

116

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

128

رجشمار

50