نمایش 1–20 از 81 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد الذین – کد NR094

3,205,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

501

تعداد رنگ

31

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جدید – کد NR092

1,706,000 تومان
تعداد گره

590

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

82

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الذین جدید – کد NR091

1,740,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

42

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد زیبا – کد NR090

1,788,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

281

تعداد رنگ

36

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد با طرحی زیبا – کد NR087

2,558,000 تومان
تعداد گره

603

تعداد لای (رج)

456

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره کوثر – کد NR086

2,024,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد فیروزه ای – کد NR085

1,560,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

280

تعداد رنگ

49

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی وان یکاد جدید – کد NR084

2,105,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

48

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حضرت موعود – کد NR083

3,203,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

63

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره توحید – کد NR082

2,154,000 تومان
تعداد گره

670

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

93

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد طرح جدید – کد NR081

1,800,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

41

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح یا فاطمه (س) – کد NR080

1,458,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش سوره اعلی – کد NR079

3,934,000 تومان
تعداد گره

559

تعداد لای (رج)

798

تعداد رنگ

50

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

111

عرض ( سانتی متر)

78

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی چهار قل – کد NR078

3,969,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

561

تعداد رنگ

72

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

78

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آیه و اسما الله – کد NR077

4,027,000 تومان
تعداد گره

1230

تعداد لای (رج)

370

تعداد رنگ

83

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

51

عرض ( سانتی متر)

172

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره کوثر – کد NR076

3,118,000 تومان
تعداد گره

670

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

63

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

93

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح وان یکاد گنبدی – کد NR075

2,260,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

52

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلوفرش تبریز طرح وان یکاد – کد NR074

1,709,000 تومان
تعداد گره

590

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

82

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دعای فرج آقا امام زمان – کد NR073

2,105,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلوفرش طرح بسم الله – کد NR072

3,203,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

702

تعداد رنگ

85

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50