نمایش 1–20 از 87 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره کوثر – کد NR106

2,300,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش الله نور السماوات – کد NR103

2,280,000 تومان
تعداد گره

330

تعداد لای (رج)

660

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

92

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شمس الشموس – کد NR102

2,280,000 تومان
تعداد گره

330

تعداد لای (رج)

660

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

92

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح وان یکاد الذین – کد NR100

2,507,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الذین جدید – کد NR099

2,277,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش توکلت علی الله – کد NR098

2,535,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

46

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد الذین – کد NR094

3,500,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

501

تعداد رنگ

31

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جدید – کد NR092

1,850,000 تومان
تعداد گره

590

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

82

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الذین جدید – کد NR091

1,887,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

42

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد زیبا – کد NR090

1,908,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

281

تعداد رنگ

36

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد با طرحی زیبا – کد NR087

2,782,000 تومان
تعداد گره

603

تعداد لای (رج)

456

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره کوثر – کد NR086

2,195,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد فیروزه ای – کد NR085

1,664,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

280

تعداد رنگ

49

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی وان یکاد جدید – کد NR084

2,283,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

48

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حضرت موعود – کد NR083

3,498,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

63

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره توحید – کد NR082

2,335,000 تومان
تعداد گره

670

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

93

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد طرح جدید – کد NR081

1,921,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

41

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح یا فاطمه (س) – کد NR080

1,555,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش سوره اعلی – کد NR079

4,296,000 تومان
تعداد گره

559

تعداد لای (رج)

798

تعداد رنگ

50

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

111

عرض ( سانتی متر)

78

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی چهار قل – کد NR078

4,334,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

561

تعداد رنگ

72

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

78

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50