نمایش 1–20 از 44 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب سیاه – کد NH3573

1,749,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

313

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

43

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب و کره اسب – کد NH3572

5,376,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

506

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دهکده زیبا – کد NV867

5,087,000 تومان
تعداد گره

860

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

120

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گله اسب جدید – کد NH3563

7,807,000 تومان
تعداد گره

1050

تعداد لای (رج)

720

تعداد رنگ

166

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

100

عرض ( سانتی متر)

147

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش استقبال از مهمانان کریسمس – کد NF2256

4,262,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب و کره اسب – کد NH3562

2,325,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

333

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح دختر و اسب – کد NC6376

3,167,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

116

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب در چمن زار – کد NH3561

2,390,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

85

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آب خوری اسب ها – کد NH3558

3,196,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

389

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

54

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گله اسب – کد NH3557

3,082,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

52

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف اسب در چمنزار – کد NH3573

3,059,000 تومان
تعداد گره

599

تعداد لای (رج)

405

تعداد رنگ

54

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

83

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کله اسب – کد NH3572

1,570,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

282

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دویدن اسب ها – کد NH3571

3,043,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

84

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب دونده قهوه ای – کد NH3570

3,178,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

409

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

57

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سه اسب سفید – کد NH3549

2,347,000 تومان
تعداد گره

481

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گذر اسب ها از رودخانه – کد NH3543

3,527,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

414

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب در طبیعت – کد NH3540

2,456,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

345

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای رنگ – کد NH3537

4,313,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب با وقار – کد NH3535

2,892,000 تومان
تعداد گره

530

تعداد لای (رج)

398

تعداد رنگ

62

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

55

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح گله اسب – کد NH3532

4,159,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

501

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50