نمایش 41–60 از 99 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ و نقشه تابلو فرش دختر بهار – کد NC6368

1,279,000 تومان
تعداد گره

200

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

28

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب جدید – کد NC6367

2,392,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

137

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل چین – کد NC6366

2,213,000 تومان
تعداد گره

336

تعداد لای (رج)

470

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

47

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر تاب باز – کد NC6365

3,529,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

467

تعداد رنگ

24

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

90

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل به دست – کد NC6364

3,117,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

560

تعداد رنگ

72

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

78

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر روسی – کد NC6363

3,452,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

470

تعداد رنگ

110

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و دوچرخه – کد NC6362

3,437,000 تومان
تعداد گره

650

تعداد لای (رج)

436

تعداد رنگ

21

تعداد رنگ ابریشم

0

ارتفاع ( سانتی متر)

61

عرض ( سانتی متر)

91

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح قصه گو – کد NC6361

4,097,000 تومان
تعداد گره

730

تعداد لای (رج)

492

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

102

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مادر و دختر – کد NC6360

2,771,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

551

تعداد رنگ

104

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی طرح دو آهو – کد NA7015

651,000 تومان
تعداد گره

240

تعداد لای (رج)

170

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

23

عرض ( سانتی متر)

33

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سه کودک زیبا – کد NC6359

1,558,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

280

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر گل چین – کد NC6358

2,164,000 تومان
تعداد گره

340

تعداد لای (رج)

471

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

47

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و گربه – کد NC6357

4,120,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

496

تعداد رنگ

21

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر عشایری – کد NC6356

2,988,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

404

تعداد رنگ

108

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دوشیزگان زیباروی – کد NF2191

4,693,000 تومان
تعداد گره

720

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

148

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

100

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش چهره زیبای دختر – کد NC6355

2,115,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

440

تعداد رنگ

141

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

61

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مهربانی دختر – کد NF2186

4,087,000 تومان
تعداد گره

699

تعداد لای (رج)

479

تعداد رنگ

139

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

97

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زیبایی دختر- کد NC6354

2,880,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

70

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوی عاشقی – کد NF2183

4,150,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

195

تعداد رنگ ابریشم

14

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خداحافظی برایان – کد NC6353

4,036,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

827

تعداد رنگ

114

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

115

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50