نمایش 41–60 از 71 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش مادر و فرزندان – کد NC6336

3,095,000 تومان
تعداد گره

487

تعداد لای (رج)

682

تعداد رنگ

128

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

95

عرض ( سانتی متر)

68

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دوستان صمیمی – کد NC6343

2,945,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

633

تعداد رنگ

100

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

88

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل فروش – کد NC6342

2,412,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

575

تعداد رنگ

123

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

80

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر نوازنده ایرانی – کد NC6341

1,733,000 تومان
تعداد گره

334

تعداد لای (رج)

482

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش چهره طرح دختر گلچین – کد NC6340

2,747,000 تومان
تعداد گره

460

تعداد لای (رج)

640

تعداد رنگ

99

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

89

عرض ( سانتی متر)

64

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش چهره طرح دختر ماه – کد NC6339

2,438,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

435

تعداد رنگ

131

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش شادی کودکان – کد NC6338

3,311,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

122

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل فروش – کد NC6337

2,029,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

137

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

59

رجشمار

50

سفارش نخ و نقشه تابلو فرش دختر خوش سیما – کد NC6335

1,804,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

533

تعداد رنگ

85

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

74

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر بچه زیبا – کد NC6334

1,184,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

369

تعداد رنگ

68

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

51

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر خوش چهره – کد NC6333

1,973,000 تومان
تعداد گره

370

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

77

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

51

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر زیبای عشایری – کد NC6332

2,680,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

638

تعداد رنگ

140

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

89

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر نوازنده گیتار – کد NC6331

2,303,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

588

تعداد رنگ

22

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

82

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سردرود طرح دختر و کبوتران – کد NC6329

2,233,000 تومان
تعداد گره

403

تعداد لای (رج)

599

تعداد رنگ

79

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

83

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب با ارسال رایگان – کد NC6328

1,832,000 تومان
تعداد گره

383

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

100

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

خرید نخ و نقشه تابلو فرش هدیه ای از دوست – کد NC6323

2,286,000 تومان
تعداد گره

440

تعداد لای (رج)

538

تعداد رنگ

125

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

61

رجشمار

50

خرید آنلاین نخ و نقشه تابلو فرش دختر زیبا- کد NC6322

1,797,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

530

تعداد رنگ

148

تعداد رنگ ابریشم

13

ارتفاع ( سانتی متر)

74

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف مجسمه دختر و شیر – کد NT4217

2,554,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

19

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ماهیگیری دختران- کد NF2118

3,914,000 تومان
تعداد گره

850

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

135

تعداد رنگ ابریشم

15

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

119

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر روستایی- کد NC6318

1,863,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

104

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50