نمایش 1–20 از 91 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گلچین جدید – کد NC6401

2,490,000 تومان
تعداد گره

362

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

134

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گلچین – کد NC6400

2,876,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

155

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و گرگ – کد NC6399

2,810,000 تومان
تعداد گره

560

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

100

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

78

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرشته – کد NC6398

4,033,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

133

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرشته – کد NC6397

2,639,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

526

تعداد رنگ

72

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر ویولن زن – کد NC6396

3,348,000 تومان
تعداد گره

484

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

105

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قاجار – کد NP4939

3,543,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

683

تعداد رنگ

125

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

95

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر زیبا – کد NC6395

4,053,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

750

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

105

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر ماه – کد NC6394

3,769,000 تومان
تعداد گره

470

تعداد لای (رج)

696

تعداد رنگ

66

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

97

عرض ( سانتی متر)

65

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر گلچین – کد NC6393

2,814,000 تومان
تعداد گره

410

تعداد لای (رج)

596

تعداد رنگ

130

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

83

عرض ( سانتی متر)

57

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زن سرخپوست – کد NC6392

2,394,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

530

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

74

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خداحافظی برایان – کد NC6391

1,761,000 تومان
تعداد گره

250

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

66

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

35

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بانوی شرقی – کد NC6390

4,319,000 تومان
تعداد گره

594

تعداد لای (رج)

671

تعداد رنگ

148

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

93

عرض ( سانتی متر)

83

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مهر مادرانه – کد NC6388

2,994,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

399

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

55

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ارمغان یار – کد NC6387

2,934,000 تومان
تعداد گره

440

تعداد لای (رج)

530

تعداد رنگ

111

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

74

عرض ( سانتی متر)

61

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب سفید – کد NH3565

4,948,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

572

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

80

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر بچه زیبا – کد NC6386

2,150,000 تومان
تعداد گره

335

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرشته کوچک – کد NC6383

3,969,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

141

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گلچین جدید – کد NC6382

3,892,000 تومان
تعداد گره

479

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

144

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کتاب خوانی پدربزرگ – کد NC6381

3,933,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

719

تعداد رنگ

146

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

100

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50